+385 (0)98 312 214 info@kop.hr

Referencije

+385 (0)98 312 214

Modeli dizajna gotovih kamina s vrhunskim kaminskim ložištima

Iz naše ponude izdvajamo nekoliko primjera kompletno postavljenih, ugrađenih kamina. Ukoliko tražite ideju za završni izgled kaminskog ložišta, predstavljamo Vam naše popularnije modele.

Predstavljeni modeli gotovih kamina mogu biti prilagođeni ili izmjenjeni po potrebi i želji klijenta, no molimo da uzmete u obzir mogućnost da se uz odrađene izmjene mijenja i konačna cijena (prema cijeni samog kaminskog ložišta te potrebnim dodatnim materijalima i radovima).

Dodavanje drva u kamin

“Pronađite idealan dizajn i vrstu kamina za Vaš dom!”

Vrsta KAMINA

Frontalni kamini

Tunel kamini

Gotovi kamini Uzelac kutni kamin | Kamini kop

Kutni kamini

Gotovi kamini Uzelac kutni kamin | Kamini kop

Kamini s dva stakla

Kamini KOP preporučuju da svake godine prije sezone grijanja da se kamin i dimnjak kvalitetno pregledaju odnosno servisiraju od strane ovlaštenih servisera i dimnjačara. Pravilno održavan kamin te čiste dimovodne cijevi i dimnjak osiguravaju učinkovito sagorijevanje drveta i dulji vijek trajanja proizvoda. Redovno održavanje i čišćenje osiguravaju vam besprijekoran pogled na vatru kroz kristalno čisto staklo kamina.

Za vrijeme sezone grijanja preporučuje se svakodnevno održavanje kamina u smislu pravodobnog čišćenja pepela iz kamina te pažljivog rukovanja kaminom. Svakodnevno održavanje nije skupo ni zahtjevno, a pridonosi sigurnosti i kvaliteti vašeg kamina.