Kamin Slavi

Kamin jačine 12 kw. Polica ispred te iznad ložišta, okomice s lijeve i desne strane ložišta i klupica su od granita Multicolore Bolivari. Temeljni i ložni dio kamina kao i most - klupica su oblijepljeni crvenom bunjicom - prirodni kamen.