Kamin STaF

Kamin jačine 25 kw. Ugrađeno ložište Barni C25 domaćeg proizvođaća tvrtke Poljostroj, sa prizmatićnim staklom. Donja polica, polica na nadvoju i okomice oko ložišta su od granita Multicolore Bolivari, dok je temeljni , ložni dio, kutija za drva i dio zida obložen smeđom bunjicom ( prirodni kamen ).