Kamin Čular

Ugrađeno ložište Oliwia Deco sa ugrađenim metalnim okvirom

Kamena polica i čelo na temelju je granit Inky Light četkani

Na Komoru kao i kutiju sa svijetlima je navučen akrilat granulacije 1,5 mm

Ugrađen je i ventilator s lijeve strane za što brži transport vrućeg zraka